Siamsport print
Siamsport print
+662-508-8000 MON-SAT 08:30 - 17:30
 
The Best
in Thailand
Number
662-508-8000
Contact us

หนังสือ (Book)

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ หนังสือ (Book) 

Offset (ออฟเซ็ต)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต หนังสือ (Book)

 • ปอนด์ (Bond Paper) 70-310 แกรม
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 90-310 แกรม
 • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 90-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ หนังสือ (Book)

 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบมัน
 • เคลือบ Soprt UV
 •  ปั้มนูน
 •  ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
 • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
 • พับ (Fold)
 • ตัดมุม
 • เข้าเล่มไสสันกาว
 • เข้าเล่มมุงหลังคา

Digital Printing

กระดาษที่ใช้ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ (Package)

 • ปอนด์ (Bond Paper) 80 แกรม
 • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
 • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 210-310 แกรม
 • กระดาษปก (Cover Paper) 180 แกรม
 • กระดาษแฟนซี (Fancy Paper) 180 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ หนังสือ (Book)

 • พับ (Fold)
 • ตัดมุม
 • ปั๊มทอง
 • เข้าเล่มไสสันกาว
 • เข้าเล่มมุงหลังคา
 • เย็บกี่

ขนาดมาตรฐาน หนังสือ (Book) 

 • 14.85 x 21 ซม. (5.85 x 8.26 นิ้ว)
 • 21 x 29.7 ซม. (8.26 x 11.69 นิ้ว)
 • Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

หนังสือ (Book)

เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น ตำราเรียน ตำราทางวิชาการต่างๆ หนังสืออ้างอิง เป็นต้น และไม่มีการกำหนดระยะเวลาการออกวางจำหน่ายเป็นประจำ