Siamsport print
Siamsport print
+662-508-8000 MON-SAT 08:30 - 17:30
 
The Best
in Thailand
Number
662-508-8000
Contact us

About Us

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือที่รูจักกันในชื่อทางการค้าว่า สยามกีฬารายวัน นั้น เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ กีฬาและสันทนาการ (Sports & Recreation) ได้ก่อตั้งขึ้นโดยนายระวิ โหลทอง ซึ่งเดิมทำงานเป็นหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยเริ่มจากทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 500,000 บาท โดยมีนิตยสารกีฬาสยามเป็นสิ่งพิมพ์ฉบับแรก (เลิกพิมพ์ปี 2516) หลังจากนั้น ก็มีการพิมพ์นิตยสารเพิ่มขึ้น และฉบับที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักก็คือนิตยสารสตาร์ซอคเกอร์และได้มีวิวัฒนาการพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์กีฬารายวันฉบับแรกของเมืองไทยคือหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันและมีการคิดค้นออกสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทมีหนังสือพิมพ์รายวันรวม 7 ฉบับ และนิตยสารด้านกีฬา และบันเทิงอีกกว่า 20 ฉบับ นอกเหนือจากงานด้านสิ่งพิมพ์ บริษัทยังได้มีการขยายการดำเนินธุรกิจไปยังสื่อประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น ธุรกิจทีวีกีฬา ธุรกิจดิจิตอลมีเดีย ธุรกิจอีเว้นท์ เป็นต้น

และบริษัทประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตสิ่งพิมพ์ ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะให้บริการครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การวางแผนการผลิต รับจัดทำต้นฉบับ แบบแยกสี ทำเพลท ทำปรู๊ฟ พิมพ์ออฟเซท ทั้งระบบป้อนแผ่น และป้อนม้วน พับ เข้าเล่มไสกาว จนถึงสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป หรือตามแนวคิดแบบ One Stop Printing Facility ด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีด้วยคุณภาพที่ว่า

เราคือผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ ที่สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้าโดยเราจะผลิตและส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา รักษาและพัฒนา ปรับปรุงระบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้านการพิมพ์

สร้างความเชื่อมั่นใจ ในการให้บริการแก่ลูกค้า

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจข่าวสารด้านกีฬา และบันเทิง

กลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารรวดเร็วทันเหตุการณ์

หาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำทางธุรกิจด้านดิจิตอล

เป็นผู้นำทางด้านธุรกิจด้านอีเวนท์

สร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจการรับจ้างพิมพ์งาน

สร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจจัดจำหน่าย และขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์และสินค้าอื่นๆ