Siamsport print
Siamsport print
+662-508-8000 MON-SAT 08:30 - 17:30
 
The Best
in Thailand
Number
662-508-8000
Contact us

ปฎิทิน (Calendar)

ปฏิทินแขวน

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

 • ปก
  • กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป
  • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรมขึ้นไป
 • เนื้อใน
  • กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป
  • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรมขึ้นไป
  • กระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ)

 

ขนาดปฏิทิน

 • 15”x 21”
 • 10.25”x 15”
 • 7.5”x 10.25”
 • 5”x 7.5”
 • 3.5”x 5”
 • 17”x 23.5”(A2)
 • 11.75”x 17”(A3)
 • 8.25”x 11.75”(A4)
 • 5.75”x 8.25”(A5)
 • 4.125”x 5.75”(A6)

ปฏิทินตั้งโต๊ะ

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

 • เนื้อปฏิทิน
  • กระดาษอาร์ตการ์ด
  • กระดาษการ์ดลายพิเศษ 200-260 แกรม
  • กระดาษลวดลายพิเศษ
 • ฐานปฏิทิน 
  • ใช้กระดาษอาร์ตหรือปอนด์ 100 แกรม
  • กระดาษอาร์ต 120-160 แกรม ใช้หุ้มกระดาษแข็งจั่วปัง ซึ่งเป็นกระดาษแข็ง มีสีเทา
  • กระดาษการ์ดหนา360 แกรม ขึ้นไป ห่วงร้อยปฏิทิน เจาะรูร้อยห่วง เช่น ห่วงกระดูกงู , ห่วงเกลียวถอดเปลี่ยนเนื้อในได้, ห่วงพลาสติก

 

ขนาดปฏิทิน

 • 6”x 8”
 • 7”x 10”

ระบบพิมพ์

ระบบออฟเซท สามารถพิมพ์ ตั้งแต่ 4-5 สี หรือตามต้องการ

เทคนิคหลังพิมพ์

(ควรใช้กระดาษอาร์ตที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 128 แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูป ไม่ม้วนตัว)

 • การเคลือบ UV,Spot UV
 • เคลือบพลาสติกเงา
 • เคลือบพลาสติกด้าน
 • เดินทอง(Hot Stamp)
 • ปั๊มนูน(Embossing)

ปฏิทิน (Calendar)

ปฏิทินโดยทั่วไปมักทำเพื่อเป็นของชำร่วยแจกจ่ายช่วงสิ้นปีและมักสอดแทรกโฆษณา/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กร สินค้า/บริการขององค์กร แต่ถ้ามีการเตรียมการที่ดี เรายังสามารถเพิ่มรายละเอียดการโฆษณา ตารางกิจกรรม ฯลฯ โดยใช้พื้นที่ว่างในหน้าปฏิทิน หรือจะเพิ่มหน้าพิเศษก็ได้  พร้อมกันนี้ให้กำหนดหัวเรื่องและการดำเนินเรื่อง เช่น เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม เกี่ยวกับธรรมชาติ ฯลฯ กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจกให้ลูกค้าโดยตรง แจกเมื่อซื้อสินค้า ฯลฯ

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ (Package)

ขนาด บรรจุภัณฑ์ (Package)

ตามความต้องการของลูกค้า

บรรจุภัณฑ์ (Package)

บรรจุภัณฑ์ (Package) ทุกประเภท ทุกขนาด บรรจุภัณฑ์ (Package) กล่องขึ้นรูปเป็นลักษณะทรง 4 เหลี่ยม หรือขึ้นรูปตามที่ลูกค้ากำหนด สามารถผลิตตามขนาดที่บรรจุสินค้าได้ โดยทั่วไป บรรจุภัณฑ์ (Package) นิยมใช้กระดาษกล่องแป้ง หรือกระดาษอาร์ตการ์ด ที่ความหนา 300 แกรม ขึ้นไป