Siamsport print
Siamsport print
+662-508-8000 MON-SAT 08:30 - 17:30
 
The Best
in Thailand
Number
662-508-8000
Contact us

ฉลากสินค้า (Sticker Label)

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ ฉลาก (Label)

Offset (ออฟเซ็ต)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต ฉลาก (Label)

 • ฉลากกันน้ำ
  • สติ๊กเกอร์พีวีซี
 • ฉลากไม่กันน้ำ
  • สติ๊กเกอร์ขาวด้าน

 

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ ฉลาก (Label)

 • เคลือบด้าน / เคลือบมัน
 • ไดคัท

Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต ฉลาก (Label)

 • ฉลากกันน้ำ
  • สติ๊กเกอร์พีวีซีใส
 • ฉลากไม่กันน้ำ
  • สติ๊กเกอร์ขาวมัน/ขาวด้าน

 

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ ฉลาก (Label)

 • ไดคัท
 • ปั้มทอง

ขนาดมาตรฐาน ฉลาก (Label)

 • Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

ฉลาก (Label)

ทุกประเภท ทุกขนาด ฉลาก (Label) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีขนาดและเทคนิคการพิมพ์ที่แน่นอน ทั้งนี้ ขนาดและรูปแบบของ ฉลาก (Label) จะขึ้นอยู่กับ ภาพลักษณ์ และความเหมาะสม ของสินค้านั้นๆ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆตามวัสดุที่ใช้

 1. ฉลากกันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่จำเป็นหรือมีโอกาส ที่จะต้องสำผัสน้ำเช่น แก้ว ขวด ยาสระผม เป็นต้น
 2. ฉลากไม่กันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่ไม่มีโอกาสสำผัสโดนน้ำ หรือมีความเสี่ยงที่จะสำผัสน้อย เช่น ตุ๊กตา โทรศัพท์ เป็นต้น